Markiser: Solskydd och dekoration

Markiser fyller flera funktioner; inte minst fungerar de som en smakfull dekoration på i princip vilken byggnad som helst, men först och främst skänker de skugga. En markis minskar temperaturen avsevärt i de rum som utsätts för kontinuerligt solljus under dagen. Fönster som vätter mot söder utrustas med fördel med solskydd under sommaren och markiser är det absolut bästa valet eftersom de både effektivt blockerar överskottsvärmen och ger fasaden ett helt nytt utseende. Här i Malmö ocj Skåne är solskyddet extra välbehövligt eftersom värmen från solen stannar kvar under en förhållandevis lång period jämfört med resten av landet.

Beroende på användningsområdet går det att dela upp olika modeller efter den plats där de är tänkta att användas.

Villamarkiser

Kraven på villamarkiser är högt ställda vad gäller dekorationsaspekten, och eftersom de inte behöver vara fullt så robusta som solskydd inom exempelvis industrin har man lite större svängradie vad gäller designen. En villamarkis väljer man efter tycke och smak, men det är också viktigt att de är lätta att använda. Ramar och infästningsanordning bör vara hållbara utan att ta för stor plats och se klumpiga och malplacerade ut på en mindre villa. Bor man i radhus bör man även tänka på att markiserna inte får en negativ inverkan på hela längan.

Företagsmarkiser

markis

I vissa branscher är markisen ett absolut krav. Det gäller inte minst restaurangbranschen, där gästerna aldrig ska behöva sitta i solgasset, men även butiker och industrin har behov av effektiva sätt att skärma av solljuset. I det här fallet krävs lite mer robust utrustning än motsvarande markiser för villor, radhus eller lägenheter.  Markiser som används i yrkesmiljöer utsätts som regel för hård påfrestning och man bör absolut välja kraftiga tyger och en väl tilltagen aluminiumstomme. Även de mekaniska delarna måste vara robusta och tåla långvarigt och hårt slitage.